Deze site bevat vooral informatie van afdeling hematologie, locatie VUmc. Binnenkort ook van locatie AMC.

Allogene stamceltransplantatie

 

Protocol allogene SCT

Patiëntenfolders SCT