Deze site bevat vooral informatie van afdeling hematologie, locatie VUmc. Binnenkort ook van locatie AMC.

Cellulaire therapie

 

Allogene SCT

Autologe SCT

CAR-T